Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης

Η εταιρεία Εκδόσεις Γκρίτζαλης δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.gritzalis.gr, με σκοπό την ενημέρωση των αναγνωστών, στους τίτλους που εκδίδει  η εταιρεία. Το υλικό που υπάρχει στις ιστοσελίδες (φωτογραφίες, κείμενα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του εκδοτικού οίκου και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τρίτους, μόνον όταν είναι εμφανής η πηγή προέλευσης.

Η εταιρεία Εκδόσεις Γκρίτζαλης παρέχει στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Εφόσον ο επισκέπτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική αγορά τότε θα του ζητηθεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του gritzalis.grγια να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς μέσω internet. Τότε ο επισκέπτης – χρήστης της σελίδας συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τις Εκδόσεις Γκρίτζαλης στις σχετικές αιτήσεις.

Οι Εκδόσεις Γκρίτζαλης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, οι Εκδόσεις Γκρίτζαλης υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με:

Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου,
Την τιμή,
Τις δαπάνες μεταφοράς,
Τον φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
Τον τρόπο πληρωμής,
Τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης,
Το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του εκδοτικού οίκου Γκρίτζαλης δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISPs) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του εκδοτικού οίκου Εκδόσεις Γκρίτζαλης λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του οίκου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο εκδοτικός οίκος Γαβριηλίδης διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των εκδόσεων Γκρίτζαλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του εκδοτικού οίκου Γαβριηλίδης και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τρόποι πληρωμής

Αντικαταβολή

Επιλέγοντας την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, θα παραλάβετε την παραγγελία σας με Courier και πληρώνετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας την στιγμή της παράδοσης.

Αποστολής Προϊόντων εντός Ελλάδας

Τα προϊόντα αποστέλλονται δωρεάν.