ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Α ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Β ΤΟΜΟΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: Α ΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Β ΤΟΜΟΣ

 

 Ενημερώθηκε στις 13/6/2023

Α ΤΟΜΟΣ : ΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΣΤΕΡΕΟ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

  ΚΡΟΥΣΕΙΣ:

 

 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ:

 

 ΣΤΕΡΕΟ:

 

Β ΤΟΜΟΣ: ΚΥΜΑΤΑ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ, ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΚΥΜΑΤΑ:

 

   ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 

   ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: