ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Α & Β ΤΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ