Οι Εκδόσεις


Καλώς ήρθατε στις Εκδόσεις Γκρίτζαλης

Οι Εκδόσεις Γκρίτζαλης ιδρύθηκαν το 2002 από τον Φυσικό Γεώργιο Γκρίτζαλη. Μετά από εμπειρία ετών διδασκαλίας γεννήθηκε η ανάγκη μιας διαφορετικής και καινοτόμου προσέγγισης του εκπαιδευτικού υλικού.
Στόχος είναι η Γνώση: η ουσιαστική κατανόηση αλλά και σωστή διαχείριση της ύλης με σκοπό ο μαθητής να τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο.

Η συγγραφική ομάδα των εκδόσεων αποτελείται από μάχιμους και καταξιωμένους καθηγητές. Μέσα από την καθημερινή τριβή τους με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος προκύπτει και το συγγραφικό τους έργο.

Οι απαιτήσεις και αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν πρόκληση για τις Εκδόσεις μας.